>Home

>Wat is ARBO AANZET?

>Kwaliteitszorg

>(Bouw)Projectondersteuning

>Arbeidsomstandigheden

>Contact

Projectondersteuning

(BOUW)PROJECTONDERSTEUNING.

Opdrachtgevers eisen dat (bouw)projecten binnen de planning en zonder incidenten verlopen.
Om aan deze eisen tegemoet te komen kan ARBO AANZET ondersteuning bieden bij:
• Het opzetten en onderhouden van projectplannen (kwaliteitszorg, arbeidsomstandigheden en milieu).
• Het houden van interne en externe audits (leveranciers en onderaannemers),
• Projectdetachering van kwaliteits-, arbo- en/of milieumedewerker voor het opzetten en bijhouden van project(kwaliteits)registraties.
• Het opzetten van projectveiligheidsdocumentatie zoals poortinstructies (op papier of via een interactieve computerinstructie).
• Het opzetten van een systeem voor toolboxmeetings, werkplekinspecties etc.