>Home

>Wat is ARBO AANZET?

>Kwaliteitszorg

>(Bouw)Projectondersteuning

>Arbeidsomstandigheden

>Contact

Arbeidsomstandigheden

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

Veiligheid en gezondheid van medewerkers wordt in de bedrijfsvoering steeds belangrijker. Bij werkzaamheden op locaties van derden stellen opdrachtgevers strenge veiligheidseisen. Dit geldt ook voor het veiligheidssysteem van bedrijven die werkzaamheden op deze locaties uitvoeren.

ARBO AANZET kan ondersteuning bieden bij:
• Het opzetten en instandhouden van een bedrijfsbeheersysteem op basis van normen zoals VCA, OSHAS 18001 e.d.
• Het opzetten van een V&G-handboek, eventueel geïntegreerd in het bedrijfszorgsysteem.
• Het opstellen en vastleggen van bedrijfs- , branche- of project V&G-voorschriften.
• Het ondersteunen bij, of geheel uitvoeren van een V&G-risico inventarisatie en evaluatie (bedrijfs-, project- of functieniveau).
• Het geven van (incompany) veiligheidsopleidingen (Basisveiligheid VCA en Veiligheid voor Leidinggevenden VCA of Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA).
• Het opzetten van toolboxmeetings gericht op de specifieke activiteiten binnen een bedrijf of bedrijfstak.
• Onderzoek naar de bestaande veiligheidscultuur en opzet van een programma ter verbetering binnen een bedrijf.
• Het opzetten en implementeren van bedrijfsnoodplannen.