>Home

>Wat is ARBO AANZET?

>Kwaliteitszorg

>(Bouw)Projectondersteuning

>Arbeidsomstandigheden

>Contact

Kwaliteitszorg

KWALITEITSZORG

ARBO AANZET kan ondersteuning bieden bij het opzetten van een kwaliteitszorgsysteem gebaseerd op erkende normen zoals ISO 9001-2000, BRL 6001 etc.
Op basis van een grondige analyse wordt een plan van aanpak opgesteld dat uiteindelijk leidt tot een zorgsysteem dat is afgestemd op de wensen en behoeften van de klant. De inbreng en inzet van ARBO AANZET wordt in alle fasen van het project in overleg bepaald.

Ook voor speciale projecten of activiteiten binnen de organisatie kan gebruik worden gemaakt van de specialisten van ARBO AANZET.

Hierbij valt te denken aan:
• Verbetertrajecten.
• Auditing.
• Beschrijving van organisatie en/of activiteiten.
• Vaststellen van opleidingsbehoeftes en opstellen van opleidingsplannen.
• Beoordelen van en adviseren over (verbeteren) van managementprocessen.
• Opstellen kwaliteitssystemen (desgewenst in intranetomgeving).