>Home

>Wat is ARBO AANZET?

>Kwaliteitszorg

>(Bouw)Projectondersteuning

>Arbeidsomstandigheden

>Contact

Wat is ARBO AANZET?

WAT IS ARBO AANZET?

ARBO AANZET is een managementadviesbureau op het gebied van integrale kwaliteitszorg, arbeidsomstandigheden en milieuzorg. Het kan zelfstandig of via haar bedrijfsnetwerk ondersteuning bieden bij het opzetten, onderhouden en/of toetsen/auditen van managementsystemen gebaseerd op normen zoals ISO 9001, VCA, BRL 6001, ISO 14000 etc.
Ook kan zij projectmatige ondersteuning door gespecialiseerde medewerkers verlenen, bijvoorbeeld in de vorm van detachering.

De aanpak van ARBO AANZET is pragmatisch en transparant. In het voortraject wordt een diepgaande probleemanalyse opgesteld. Dit is de basis voor het plan van aanpak waarin duidelijk is verwoord wat de resultaatverplichting van zowel ARBO AANZET als de opdrachtgever is.

De ondersteuning van ARBO AANZET is in de meeste gevallen tijdelijk. Het doel is bedrijven specialistische ondersteuning te bieden waardoor deze zich volledig kunnen blijven richten op het uitvoeren van de kerntaken.

De naam spreekt voor zich:

ARBO AANZET geeft de aanzet; daarna is het bedrijf zelf Aan Zet!